Ansvarlig søker

Vi kan stå som ansvarlig søker for alle typer og størrelser av bygg.

Ikon av Alpha Arkitekter AS

Sentral godkjenning som ansvarlig søker

Alpha Arkitekter har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3

Det innebærer at firmaet kan stå som ansvarlig søker for alle typer og størrelser av bygg. Rollen som ansvarlig søker omfatter innledende dialog med myndigheter, utarbeidelse og innsendelse av ramme- og igangsettingssøknad, samt oppfølging av formelle forhold frem til ferdigstillelse og brukstillatelse.

Ikon av Alpha Arkitekter AS

Fokus på kompetanseheving og effektive søknadsprosesser

Vi tilstreber å heve kompetansenivået gjennom kursing og interne forum. Slik sørger vi for at våre ansatte har god kjennskap til de kravene som stilles til ansvarlig søker, samt øvrige krav fra kommunene. Dette er viktig for å gjøre søknadsprosessen mest mulig ukomplisert og effektiv for kundene våre.

Ønsker du å vite mer om søknadsprosessen for oppføring av bygg?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat!

Kontakt oss