Nytting informasjon til deg som byggherre

Under finner du relevante lenker som kan hjelpe deg med å få oversikt over byggeprosessen.

Under vår aktuelt side ligger det en del nyttige lenker hvor du kan gjøre deg kjent med gjeldene regelverk og få mer informasjon om hvordan søknadsprosessen for ditt tiltak vil foregå. Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom du går med tanker om å bygge og har spørsmål rundt dette.

0