Arkitektur

Alpha Arkitekter har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for prosjektering av arkitektur.
Godkjenningen innebærer at firmaet kan stå som ansvarlig prosjekterende for alle typer og størrelser av bygg. Kontoret påtar seg alle typer oppdrag innen arkitektur. Vi legger vekt på å levere et bærekraftig produkt som ivaretar kundens behov og kostnadsramme, samtidig som fokuset på miljø og energi har vært sentrale.

I tillegg til AutoCAD benytter kontoret BIM (Bygnings Informasjons Modell) programmet Revit. Målet er å kunne utveksle 3D modeller og digital informasjon med andre aktører for å få en mer effektiv og styrt prosjektering med økt kvalitetssikring, større forutsigbarhet, høyere kvalitet og bedre prosjekt økonomi.

AlphaArkitekter_fasade