Ansvarlig søker

Alpha Arkitekter har sentral godkjenning som Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3
Godkjenningen innebærer at firmaet kan stå som Ansvarlig søker for alle typer og størrelser av bygg.

Rollen som Ansvarlig søker omfatter innledende dialog med myndigheter, utarbeidelse og innsendelse av ramme- og igangsettingssøknad, samt oppfølging av formelle forhold frem til ferdigstillelse og brukstillatelse. Kontoret tilstreber seg å heve kompetansenivået gjennom kurser og interne forum, slik at de ansatte har god kjennskap til de krav som stilles til ansvarlig søker og krav som de forskjellige kommunene stiller for øvrig, slik at prosessen blir ukomplisert og effektiv.

AlphaArkitekter_forretningsbygg_Panorama_Arendal