Energidesign

Alpha Arkitekter har inngående kjennskap til TEK 10 og energieffektivisering, og påtar seg alle typer oppdrag innen dette feltet. Kontoret beregner byggets varmetaptall og energimerker boliger.

AlphaArkitekter_hytte_stuer