Arealplanlegging

Alpha Arkitekter har stor erfaring på områdeutvikling og påtar seg både overordnede reguleringsplaner, detaljerte bebyggelsesplaner og enkle tomte-delinger. Kontoret jobber med programmet Focus Arealplan for å utarbeide og presentere digitale plandata i henhold til Plan- og bygningsloven. Programmet leser og skriver plandata til SOSI. På denne måten kommuniserer vi med kommuner og alle planleggingsmiljøer i Norge.

AlphaArkitekter_Aukra_hytte